hero_inner_logo

Vartotojams

Vartotojas – tai fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis (CK 6.228-1 str. 2 d.).

Pagrindinės domains.lt paslaugų savybės aprašytos čia.

domains.lt paslaugų teikėjas yra Kauno technologijos universitetas, kurio teisinė forma – viešoji įstaiga. Padalinys, atsakingas už domains.lt paslaugų teikimą, yra Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras, esantis Kauno m., Studentų g. 48A. Susisiekti dėl paslaugų teikimo galima tel. nr. +370 37 353325, fakso nr. +370 37 300643, el. pašto adresu hostmaster@domains.lt.

domains.lt paslaugų kainos nurodytos čia. Bendra užsakytų paslaugų kaina priklauso nuo vartotojo pateiktame užsakyme nurodytų mokamų procedūrų skaičiaus.

Teikdamas užsakymus, vartotojas savarankiškai apmoka naudojimosi elektroninių ryšių priemonėmis išlaidas pagal vartotojo ir jį aptarnaujančio elektroninių ryšių paslaugų teikėjo sudarytoje sutartyje nustatytus įkainius.

Su domains.lt paslaugų teikimo tvarka ir standartinėmis sutarčių sąlygomis galima susipažinti čia.

Sutarties terminą nusako vartotojo turimo (-ų) antro lygio domeno (-ų), susieto (-ų) su vartotojo paskyra domains.lt informacinėje sistemoje, galiojimas.

Vartotojas gali atsisakyti sutarties su Kauno technologijos universitetu, išreiškęs valią panaikinti visus antro lygio domenus, susietus su vartotojo paskyra domains.lt informacinėje sistemoje, arba nepratęsęs jų galiojimo, arba pakeitęs Kauno technologijos universitetą kitu akredituotu paslaugų teikėju, arba perleidęs teises į visus antro lygio domenus, susietus su vartotojo paskyra domains.lt informacinėje sistemoje, kitam asmeniui.

Skundai dėl paslaugų teikėjo teikiamų domains.lt paslaugų turi būti teikiami oficialia rašytine forma paslaugų teikėjo el. pašto adresu hostmaster@domains.lt arba paprastu paštu adresu:
Kauno technologijos universitetas
Interneto paslaugų centras
Studentų g. 48A-331,
LT-51367 Kaunas

Su skundais susiję ginčai pirmiausiai sprendžiami tarpusavyje tarp ginčo šalių. Neišsprendus ginčo šiuo būdu - informacija apie ginčų sprendimą ne teismo tvarka nurodyta žemiau.

Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, http://www.vvtat.lt ), o ginčus dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo reglamentuojamų santykių – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (Mortos g. 14, 03219 Vilnius, https://www.rrt.lt ).

ES elektroninio ginčų sprendimo platforma: http://ec.europa.eu/odr/ .

Domains.lt yra akredituotas registratorius, veikiantis .lt, .eu, .info, .com, .org, .net aukščiausio lygio domenuose
Akredituotas paslaugų teikėjas .lt
Akredituotas paslaugų teikėjas .eu
Akredituotas paslaugų teikėjas ICANN