hero_inner_logo

Paslaugų teikimo tvarka

Kauno technologijos universitetas teikia savo klientams procedūrines ir technines paslaugas, susijusias su antro lygio domenų įkūrimu ir (ar) valdymu .lt, .eu, .info, .com, .net ir .org aukščiausio lygio domenuose (toliau – domains.lt paslaugos).

Atsakingas už paslaugų teikimą yra Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras, kurio kontaktai skelbiami domains.lt interneto svetainėje.

Kauno technologijos universiteto klientai aptarnaujami lietuvių kalba, o jos nesuprantantys – anglų kalba.

domains.lt paslaugų turinys apibrėžtas standartinėse sąlygose, kuriomis prisijungimo būdu sudaromi Kauno technologijos universiteto ir jo aptarnaujamų klientų sandoriai dėl minėtų paslaugų teikimo.

Pastaba: domains.lt paslaugos neapima interneto prieigos, programinio aprūpinimo, informacijos prieglobos (angl. hosting), tinklalapių ir turinio kūrimo, „procedūrinio užrakinimo“ bei kitų su domeno naudojimu susijusių paslaugų.

Standartinės domains.lt paslaugų teikimo sąlygos:
.lt aukščiausio lygio domene;
.eu aukščiausio lygio domene;
.info /.com / .net / .org aukščiausio lygio domenuose.

Sutartys sudaromos per atstumą ir raštu neįforminamos.

Pastaba: klientams, sudariusiems su Kauno technologijos universitetu rašytines paslaugų sutartis iki 2007 m. kovo 13 d., paslaugos teikiamos galiojančiose paslaugų sutartyse sulygta tvarka.

ICANN organizacija pateikia .info/.com/.net/.org domenų turėtojų teisių ir pareigų santrauką (anglų kalba) .

domains.lt paslaugos teikiamos pagal aptarnaujamų klientų užsakymus. Su leidžiamomis procedūromis ir jų atlikimo sąlygomis galima susipažinti čia.

Užsakymai teikiami prisijungus prie paskyros domains.lt savitarnos dalyje https://domains.lt ir pradedami vykdyti tik po užsakytų mokamų procedūrų kainos apmokėjimo. Apie nurodytu būdu pateikto užsakymo gavimą klientams papildomai nepranešama.

Paslaugų kainos nurodytos čia.

Pastaba: klientams, sudariusiems su Kauno technologijos universitetu rašytines paslaugų sutartis iki 2007 m. kovo 13 d., taikomos galiojančiose paslaugų sutartyse sulygtos kainos.

Mokėjimai atliekami tik eurais. Valiutų konvertavimo į eurus (prireikus) ir kitos banko išlaidos tenka klientui.

Atsiskaityti galima mokėjimo pavedimu, naudojantis elektroninės bankininkystės paslauga „BankLink“ arba mokėjimo kortele. Klientui priimtinas atsiskaitymo būdas pasirenkamas teikiant užsakymą.

Pastaba: klientai, sudarę su Kauno technologijos universitetu rašytines paslaugų sutartis iki 2007 m. kovo 13 d., pagal galiojančių paslaugų sutarčių sąlygas už paslaugas atsiskaito tik mokėjimo pavedimu.

Mokėjimas turi būti atliktas per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo.

Klientas turi asmeniškai apmokėti užsakytų domains.lt paslaugų kainą. Jeigu mokėtojas yra kitas asmuo, Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centrui turi būti pateiktas nustatytos formos prašymas dėl sumokėtos sumos įskaitymo, pasirašytas mokėtojo ir kliento.

Jei atliktas mokėjimas yra atšaukiamas po užsakymo įvykdymo, klientas privalo per 15 kalendorinių dienų nuo Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centro reikalavimo išsiuntimo kliento elektroninio pašto adresu dienos apmokėti už įvykdytą užsakymą, o to laiku nepadarius – neapmokėtame užsakyme nurodytos procedūros pasekmės gali būti pašalintos (kiek tai yra įmanoma) ir sutartis be įspėjimo nutraukta.

Išankstinio mokėjimo sąskaitos ir PVM sąskaitos faktūros teikiamos elektronine forma klientų paskyrose, t. y. nesurašomos ir kitokia forma neteikiamos.

PVM sąskaita faktūra suformuojama po mokėjimo gavimo.

Išankstinio mokėjimo sąskaitose ir PVM sąskaitose faktūrose pirkėju (paslaugos gavėju) nurodomas tik klientas, neatsižvelgiant į tai, kas yra faktinis mokėtojas.

Klientai turi teisę bet kada pakeisti Kauno technologijos universitetą kitu akredituotu paslaugų teikėju. Informacija apie keitimo tvarką rasite čia.

Pastaba: klientai, sudarę su Kauno technologijos universitetu rašytines paslaugų sutartis iki 2007 m. kovo 13 d., paslaugų teikėjui pakeisti užsakymus IPC teikia siųsdami paštu arba el. paštu hostmaster@domains.lt

Klientai turi teisę bet kada pakeisti aptarnaujantį paslaugų teikėją į Kauno technologijos universitetą. Informacija apie keitimo tvarką rasite čia.

Sudarant paslaugų sutartis dėl paslaugų, susijusių su .lt antro lygio domenų įkūrimu ir (ar) valdymu, iš klientų reikalaujama patvirtinti .lt domeno procedūrinio reglamento taikymo privalomumą. Su nurodytu dokumentu galima susipažinti čia.

Teikdamas paslaugas, Kauno technologijos universitetas tvarko savo klientų duomenis. Klientais esančių fizinių asmenų atžvilgiu tai reiškia, jog domains.lt klientų aptarnavimo sistemoje yra tvarkomi tam tikri jų asmens duomenys. Tvarkomų asmens duomenų apimtis, teisinis pagrindas, tvarkymo tikslai ir kt. yra apibrėžti taisyklėse, su kuriomis galima susipažinti čia.

Klientai, įkurdami .lt antro lygio domenus, kartu išreiškia valią, kad jiems būtų teikiamos administratoriaus paslaugos. Klientais esančių fizinių asmenų atžvilgiu tai reiškia, jog tam tikri jų asmens duomenys bus teikiami ir tvarkomi .lt domeno administravimo sistemoje. Tvarkomų asmens duomenų apimtis, teisinis pagrindas, tvarkymo tikslai ir kt. yra apibrėžti .lt domeno privatumo politikoje, su kuria galima susipažinti čia.

Svarbu! domains.lt paslaugų teikimas reiškia, kad duomenys yra perduodami atitinkamo aukščiausio lygio domeno administratoriui ir sumokamas atitinkamas atlyginimas už procedūras, tačiau Kauno technologijos universitetas neatsako, jei aukščiausio lygio domeno administratorius atmeta užsakymą dėl jo trūkumų arba neatitikties „first come, first served“ principui.

Domains.lt yra akredituotas registratorius, veikiantis .lt, .eu, .info, .com, .org, .net aukščiausio lygio domenuose
Akredituotas paslaugų teikėjas .lt
Akredituotas paslaugų teikėjas .eu
Akredituotas paslaugų teikėjas ICANN