hero_inner_logo

Ką reiškia „leidžiamos procedūros“?

Po domeno įkūrimo ir domeno vardo registravimo domeno turėtojas gali savo valia pratęsti galiojimo terminą, pakeisti savo kontaktinius duomenis, pasirinkti kitą paslaugų teikėją, perleisti domeną kitam asmeniui, bet kada panaikinti turimą domeną ir naujai įkurti to paties vardo domeną „karantino“ laikotarpiu. Visos šios procedūros yra leidžiamos, išskyrus domeno įkūrimo „karantino“ laikotarpiu .info ir .org aukščiausio lygio domenuose.

.lt domeno turėtojas asmeniškai inicijuoja .lt domenų administravimo sistemoje ( https://www.domreg.lt/registrant/ ) perleidimo ir paslaugų teikėjo keitimo procedūras. Perleidimo ir paslaugų teikėjo keitimo procedūras inicijuoti reikia tik .lt domenams.

.eu, .com, .info, .org, .net domenų perleidimo ar paslaugų teikėjo keitimo procedūrų inicijuoti nereikia. Reikalingas autorizacijos kodas. Domeno turėtojas jį gali rasti prisijungęs prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje ir paspaudęs meniu punktą „Inicijuoti perleidimo procedūrą/paslaugų teikėjo procedūrą“.

Domeno turėtojas, prisijungęs prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, pats pakeičia pasenusius duomenis aktualiais, jei IPC yra aptarnaujantis paslaugų teikėjas.

Pratęsimo, panaikinimo ir domeno įkūrimo „karantino“ laikotarpiu procedūras (išskyrus „karantiną“ .info ir .org aukščiausio lygio domenuose) pagal domeno turėtojo užsakymus atlieka IPC, jei jis yra aptarnaujantis paslaugų teikėjas.

Inicijuotas perleidimo ir paslaugų teikėjo keitimo procedūras užbaigia IPC, jei įgijėjas (perleidimo atveju) ar domeno turėtojas (paslaugų teikėjo keitimo atveju) pasirinko IPC aptarnaujančiu paslaugų teikėju, t. y. turi paskyrą IPC informacinėje sistemoje ir pateikė joje užsakymą atitinkamos procedūros užbaigimui.

Norint įsigyti kitam asmeniui priklausantį domeną, reikia sudaryti sutartį su tuo kitu asmeniu, pasirūpinti, kad jis inicijuotų perleidimą (arba perduotų .eu, .com, .net, .org, .info domeno autorizacijos kodą), ir nedelsiant pateikti IPC, jei jis būtų aptarnaujantis paslaugų teikėjas, užsakymą dėl perleidimo užbaigimo. Užsakymas patvirtinamas mokėjimu už vieną pratęsimo terminą.

Domains.lt yra akredituotas registratorius, veikiantis .lt, .eu, .info, .com, .org, .net aukščiausio lygio domenuose
Akredituotas paslaugų teikėjas .lt
Akredituotas paslaugų teikėjas .eu
Akredituotas paslaugų teikėjas ICANN