hero_inner_logo

Kokia yra domenų įkūrimo tvarka?

Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras (toliau – IPC) teikia antrojo lygio domenų įkūrimo paslaugas .lt, .eu, .info, .com, .net ir .org aukščiausio lygio domenuose.

Norint įkurti antrojo lygio domeną reikia būti registruotam užsakovui. Paskyra sukuriama KTU IPC informacinėje sistemoje, paskyros formoje suvedus prašomus duomenis ir paspaudus mygtuką „Sukurti paskyrą“.

Kas gali įkurti antrojo lygio domeną?

Antrojo lygio domeną aukščiausiojo lygio domenuose .lt, .eu, .com, .net, .org, .info gali įkurti veiksnus fizinis asmuo arba registruotas juridinis asmuo. Juridiniam asmeniui turi atstovauti vienasmenis valdymo organas – vadovas arba jo paskirtas darbuotojas. Europos Sąjungos (ES) domenas .eu kelia reikalavimą, kad domeno užsakovas būtų fizinis ar juridinis asmuo, registruotas ES, Islandijoje, Norvegijoje arba Lichtenšteine.

Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų gali būti užsakovais, jeigu turi savo tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimą. Nepilnamečiams iki 14 metų atstovauja jų tėvai (įtėviai, globėjai).

Reikalavimai domeno vardui

Užsakovas turi sugalvoti domeno vardą, kuris dar nėra registruotas ir atitiktų keliamus reikalavimus. Patikrinti, ar domeno vardas laisvas registracijai galima laukelyje, esančiame viršutinėje puslapio dalyje.

Užsakovas turi įsitikinti, kad įkurdamas domeną nepažeidžia kitų asmenų teisių. Ieškoti, ar sugalvotas domeno vardas nėra tapatus ar panašus į registruotą prekių ženklą, galima čia: https://vpb.lrv.lt/ , o į juridinio asmens pavadinimą – čia: https://www.registrucentras.lt/jar/

Domeno vardas turi būti nuo 2 iki 63 simbolių ilgio.

Leidžiami simboliai:
Įprasti – lotynų abėcėlės raidės, skaitmenys nuo 0 iki 9 bei brūkšneliai (jų negali būti domeno vardo pradžioje ir pabaigoje, taip pat trečioje ir ketvirtoje pozicijose). Užrašymas didžiosiomis ir (arba) mažosiomis raidėmis reikšmės neturi.

Daugiakalbei terpei pritaikytame domeno varde, t. y. IDN (angl. Internationalized Domain Names):

.lt aukščiausiojo lygio domene galima naudoti lietuvių abėcėlės raides su diakritiniais ženklais (ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž). Užsakovas tiesiog taisyklingai įrašo tokį domeno vardą užsakymo formoje, o IPC informacinė sistema konvertuoja jį į IDN atitikmenį su priešdėliu „xn–“ (raidės su diakritiniais ženklais paverčiamos pagal IDN standartą).

.eu aukščiausio lygio domene – greta įprastų simbolių naudojamos EEB valstybių kalbų raidės su diakritiniais ženklais. Neleidžiama naudoti skirtingų rašmenų grupių (pvz., lotynų, graikų ir kirilicos) tame pačiame IDN.

Domeno vardas yra viešo pobūdžio žymuo, todėl turi būti tinkamas skelbti. Jame negali būti keiksmažodžių, įžeidimų, grasinimų, neteisėtos reklamos ir pan.

Jeigu domeno varde yra neleidžiamų simbolių, užsakovui iš karto apie tai pranešama informacinėje eilutėje.

Ką daryti, jeigu .lt domeno vardas yra rezervuotas arba blokuojamas, skaitykite čia: https://domains.lt/duk/pageidaujantiems-domeno/ka-daryti-jeigu-domeno-vardas-yra-rezervuotas-arba-blokuojamas/

Plačiau apie reikalavimus .eu domeno vardams skaitykite čia: https://eurid.eu/lt/registruokite-eu-domena/eu-domenu-taisykles/

Kitų procedūrų teikimo tvarka

Pratęsimo, perleidimo, paslaugų teikėjo keitimo užbaigimo, įkūrimo „karantino“ laikotarpiu paslaugos teikiamos pagal IPC informacinėje sistemoje pateiktą ir mokėjimu patvirtintą užsakymą.

Domenų turėtojams, su kuriais galioja iki 2007 m. kovo 13 d. Kauno technologijos universiteto vardu sudarytos rašytinės paslaugų sutartys dėl .lt domenų, paslaugos teikiamos galiojančiose paslaugų sutartyse sulygta tvarka.

Detaliai susipažinti su paslaugų teikimo sąlygomis galima čia:

Paslaugų teikimo sąlygos įkuriant ir (ar) valdant .lt antro lygio domeną
Paslaugų teikimo sąlygos įkuriant ir (ar) valdant .eu antro lygio domeną
Paslaugų teikimo sąlygos įkuriant ir (ar) valdant .com, .net, .org, .info antro lygio domenus

Domains.lt yra akredituotas registratorius, veikiantis .lt, .eu, .info, .com, .org, .net aukščiausio lygio domenuose
Akredituotas paslaugų teikėjas .lt
Akredituotas paslaugų teikėjas .eu
Akredituotas paslaugų teikėjas ICANN