hero_inner_logo

Kokiam laikotarpiui galima įkurti .lt, .eu, .com, .net, .org, .info domenų vardus?

Teisių į registruoto vardo domeną galiojimo trukmė skaičiuojama terminais. Terminas – tai vienerių metų trukmės teisių į domeną galiojimo laikotarpis. Vienas terminas, per kurį įrašai apie domeną yra laikomi Whois duomenų bazėje, – vieneri metai, t. y. 12 mėnesių.

Pirmasis terminas prasideda nuo domeno įkūrimo dienos (už pirmąjį terminą užsakovas apmoka įkuriant domeną). Laiku atlikti pratęsimo terminai skaičiuojami nepertraukiamai, sudedant su ankstesniais terminais, pvz., įkurtas domenas ir atlikti du pratęsimai, tad bendras galiojimo terminas yra treji metai nuo domeno įkūrimo (pirmasis po įkūrimo terminas + du pratęsimai).

Pratęsimas turi būti atliktas iki einamojo termino pabaigos. Pratęsti galiojimą po to, kai domenas jau yra panaikintas, negalima.

Prasidėjęs terminas laikomas einamuoju, o visi prieš tai ėję – pasibaigusiais. Sukaupti pratęsimai yra laiku atlikti, bet dar neprasidėję.

Leidžiama pratęsimų trukmė atskiruose aukščiausio lygio domenuose:

.lt – mažiausiai vienas terminas, daugiausiai – penki sukaupti (neprasidėję) terminai;
.eu – mažiausiai vienas terminas, daugiausiai – devyni sukaupti (neprasidėję) terminai;
.info – mažiausiai vienas terminas, daugiausiai – 9 sukaupti (neprasidėję) terminai;
.com, .org ir .net – mažiausiai vienas terminas, daugiausiai – 9 sukaupti (neprasidėję) terminai.

IPC netaiko savaiminio pratęsimo, tačiau elektroniniu laišku įspėja domeno turėtoją apie būtinybę atlikti pratęsimą. Jeigu domeno turėtojas laiku neapmoka pratęsimo užsakymo, domenas panaikinamas jo galiojimo termino pabaigoje. „Karantino“ laikotarpiu tik paskutinis domeno turėtojas turi galimybę įkurti to paties vardo domeną.

„Karantino“ laikotarpio trukmė atskiruose aukščiausio lygio domenuose:

.lt – 30 dienų po domeno panaikinimo (jei „karantinas“ taikomas);
.eu – 40 dienų po domeno panaikinimo;
.com ir .net – 30 dienų po domeno panaikinimo;
.org ir .info – paslauga neteikiama.

Domains.lt yra akredituotas registratorius, veikiantis .lt, .eu, .info, .com, .org, .net aukščiausio lygio domenuose
Akredituotas paslaugų teikėjas .lt
Akredituotas paslaugų teikėjas .eu
Akredituotas paslaugų teikėjas ICANN