hero_inner_logo

Kaip pratęsti teisių į domeną galiojimo terminą?

Domeno pratęsimo užsakymas domains.lt sistemoje generuojamas automatiškai (pratęsimo terminas - vieneri metai) likus 30 d. iki domeno galiojimo termino pabaigos.

IPC netaiko savaiminio pratęsimo, tačiau elektroniniu laišku įspėja domeno turėtoją apie būtinybę apsispręsti, ar domeno turėtojas nori pratęsti domeno galiojimo terminą.

Už domeno pratęsimo paslaugą reikia apmokėti iki jo einamojo termino pabaigos.

Jeigu domeno turėtojas laiku neapmoka, domenas panaikinamas suėjus einamajam terminui.

Paprastai domenas pratęsiamas vieneriems metams, tačiau skirtingi aukščiausiojo lygio domenų registrai leidžia domeną pratęsti skirtingam laikotarpiui.

Leidžiama pratęsimų trukmė atskiruose aukščiausio lygio domenuose: .lt – mažiausiai vienas terminas, daugiausiai – penki sukaupti (neprasidėję) terminai; .eu, .com, .info, .org ir .net – mažiausiai vienas terminas, daugiausiai – 9 sukaupti (neprasidėję) terminai.

Domeno turėtojas domeno pratęsimą ilgesniam pasirinktam terminui ar kitu pasirinktu laiku savo paskyroje turi užsakyti pats. Ilgesniam terminui pratęsiant domeną, kuriam pratęsimo užsakymas jau buvo automatiškai sugeneruotas, reikia atšaukti šį užsakymą bei pateikti naują užsakymą su pageidaujamu terminu pratęsimui.

Domains.lt yra akredituotas registratorius, veikiantis .lt, .eu, .info, .com, .org, .net aukščiausio lygio domenuose
Akredituotas paslaugų teikėjas .lt
Akredituotas paslaugų teikėjas .eu
Akredituotas paslaugų teikėjas ICANN