hero_inner_logo

Kokių yra ypatumų, sudariusiems sutartis iki 2007-03-13?

Domenų turėtojams, turintiems galiojančias rašytines paslaugų sutartis su KTU, sudarytas iki 2007 m. kovo 13 d., rekomenduojama sukurti savo paskyrą https://domains.lt/ savitarnoje ir pateikti IPC nustatytos formos prašymą dėl rašytinės sutarties novavimo elektronine. Tokiu atveju pagal naujai sudarytą paslaugų sutartį užsakovui būtų taikomos bendros IPC paslaugų kainos, o aptarnavimas vykdomas elektroniniu būdu.

Prašymo forma, kurią reikėtų atsiųsti el. paštu hostmaster@domains.lt
Fizinio asmens
Juridinio asmens

Tiek fizinio, tiek juridinio asmens prašymas gali būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jei fizinio asmens prašymas pasirašytas ne elektroniniu parašu, prie prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Juridinio asmens prašymas turi būti pasirašytas vadovo arba įgalioto asmens, pridedant įgaliojimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Prašyme būtina nurodyti prisijungimo vardą ir el. pašto adresą, kurie nurodyti domeno turėtojo sukurtoje https://domains.lt/ savitarnos paskyroje.

Gavus prašymą bei patikrinus duomenis paskyroje, domenas bus perkeltas į https://domains.lt/ sistemą.

Tol, kol galioja rašytinė paslaugų sutartis, sudaryta iki 2007 m. kovo 13 d., užsakovas už paslaugas IPC moka kainomis, sulygtomis paslaugų sutartyje, o užsakymus IPC teikia siųsdamas paštu arba el. paštu hostmaster@domains.lt.

Vardų serverių ir kontaktinės informacijos keitimas, neturint ir nenorint turėti paskyros IPC informacinėje sistemoje bei naudotis elektroninėmis paslaugomis

Domenų turėtojai, nepageidaujantys novuoti elektroninėmis galiojančių rašytinių paslaugų sutarčių, sudarytų iki 2007 m. kovo 13 d., atspausdintus, užpildytus ir pasirašytus užsakymus IPC teikia siųsdami paštu arba el. paštu hostmaster@domains.lt.

Duomenų pakeitimo užsakymo forma:
Fizinio asmens
Juridinio asmens

Aptarnaujančio paslaugų teikėjo keitimas ar domeno perleidimas kitam asmeniui

Domenų turėtojai, nepageidaujantys novuoti elektroninėmis galiojančių rašytinių paslaugų sutarčių, sudarytų iki 2007 m. kovo 13 d., išspausdintus, užpildytus ir pasirašytus užsakymus IPC teikia siųsdami paštu arba el. paštu hostmaster@domains.lt.

Paslaugų teikėjo keitimo užsakymo forma:
Fizinio asmens
Juridinio asmens

Perleidimo inicijavimo užsakymo forma:
Fizinio asmens
Juridinio asmens

Domains.lt yra akredituotas registratorius, veikiantis .lt, .eu, .info, .com, .org, .net aukščiausio lygio domenuose
Akredituotas paslaugų teikėjas .lt
Akredituotas paslaugų teikėjas .eu
Akredituotas paslaugų teikėjas ICANN